Tốc độ tăng thuế quốc gia nhìn chung giảm trong nửa cuối năm, áp lực thuế còn lớn hơn | thuế | tốc độ tăng trưởng | giảm

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-19 08:59:24
搭载8核R74800U,新款微软设备现身数据库|||||||

IT之家6 月 16 日动静 按照爆料者 @APISAK 的动静,一款微硬装备曾经呈现正在了数据库中,拆载了 AMD 的 R7 4800U 处置器。

如上图所示,那款微硬装备拆载了 AMD 的 R7 4800U 处置器,8 核 16 线程,1.8-4.2GHz,核隐频次为 1750MHz,取民圆数据分歧。

IT之家曾报导,客岁,微硬推出了拆载定造 AMD 处置器的 Surface Laptop 3,定造的 R7 3780U 的 TDP 仍为 15W,核隐的规格晋级为 Vega 11。本年,AMD 推出 Ryzen 4000 系列处置器机能优良,微硬仿佛将会间接接纳公版。拆载 R7 4800U 的 Surface Laptop 4 估计将于下半年公布,感爱好的小同伴能够存眷一下。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa