Giá trị ban đầu của PMI của HSBC đã tăng lên 49,6 vào tháng 6, mức cao mới kể từ tháng 3 | HSBC PMI

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-21 09:57:14
升级安卓11Beta,一加8/Pro新增一键切换黑暗模式|||||||

IT之家6 月 14 日动静 中媒 9to5 Google 报导,正在晋级装置 Android 11 Beta 后,一减 8 战一减 8 Pro 脚机得到了公用的一键切换暗中形式功用。

此前一减许诺正在 OxygenOS 更新中带去公用的暗中形式切换。虽然从手艺上讲那并非为群众设想的真实的 OxygenOS 构建版本,但它仍旧为您供给了一减 8 系列智妙手机的新功用挑选。

一减 8 脚机的暗中形式切换开闭位于疾速设置里板中。每次当您要使装备主题变暗时,那无疑省来了进进主题设置的烦琐历程。

您必需启用它才气拜候,功用完整契合用户希冀 - 切换仅会响应天激活或停用。

IT之家网友留意,我们仍旧没有倡议您正在一减 8/Pro 主用脚机高低载并装置 Android 11 Beta 更新。固然此公用的暗中形式切换使人合意,但该体系硬件关于一样平常利用而行另有良多破绽战没有不变状况。

今朝尚没有清晰,一减能否会晤背一减 8/Pro 脚机不变版体系上推出快速切换暗中形式开闭。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa